Aliancia pre mladých

Naša spoločnosť P. J. Servis je súčasťou nového zoskupenia Aliancia pre mladých, ktorej založenie iniciovala spoločnosť Nestlé.

Čo je Aliancia

Aliancia pre mladých je neformálne zoskupenie spoločností, ktoré svojimi individuálnymi a tiež koordinovanými aktivitami pomáhajú mladým ľuďom zlepšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce. Aliancia nemá formálne štruktúry, nemá vlastný administratívny aparát, nevyberá členské poplatky. Činnosť na dobrovoľnej báze koordinujú manažéri pre ľudské zdroje v jednotlivých firmách. Účasť v Aliancii je dobrovoľná a nie sú na ňu naviazané žiadne obchodné podmienky a záväzky.

Záväzky partnerov Aliancie:

A4Y-SK